100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 06 октомври 2014 12:23

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно допълнително класиране

КСБВУ реши в класиранията за ОКС „бакалавър“ за студенти, подали молби-декларации в срок:

Минимален успех, необходим за класиране на общежитие  за учебната 2014/2015 г. за студентите в ОКС „бакалавър“, както следва:

I курс - ОКС „бакалавър” – 4,00 включително.

 

ВАЖНО!
Настаняването в общежитие на класираните студенти в ОКС “бакалавър” от I, II, III, IV курс ще се извършва до запълване на свободните места в базата на П”ССО” при УНСС и еднопосочно разменно писмо от 7 до 10 октомври 2014 г.