Обновено: вторник, 30 септември 2014 12:08

Минимален бал за получаване на еднопосочно разменно писмо

Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо:

 

   I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,06 включително;

  II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително;

III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително;

  IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително.

 

Важно!

Класираните студенти могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10.14 г. до 03.10.14 г. включително.