Обновено: четвъртък, 24 юли 2014 8:11

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, относно класиране на кандидатствалите студенти за общежитие

 

 

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2014/2015 г. за студентите:

 

II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,42 включително;

III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,58 включително;

IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително;

V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.

 

Важно! Срок за настаняване в общежитието - 01.09. до 17.09.2014 г.

За всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър".