Обновено: четвъртък, 28 юли 2022 17:36

Партньори на УНСС в България

А1 България 
Агенция „Митници“ 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)
Агенция по заетостта
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
Администрация на Министерски съвет
АИЕСЕК  - България
Ай Би Ем България ЕООД
Амарант България ООД
Американски университет в България
Асоциация за одит и контрол на информационни системи
Асоциация на българските градове и региони
Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация за подпомагане на академичната общност  
Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) – България 
Атос Ай Ти Солушънс Енд Сървисис ЕООД
Банка ДСК ЕАД
БДЖ Пътнически превози ЕООД
БДЖ Товарни превози ЕООД
Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
Българска стартъп асоциация - BESCO
Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
Българска академия на науките (БАН) 
Българска асоциация за европейски изследвания (БАЕИ)
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ 
Българска банка за развитие АД 
Българска национална телевизия (БНТ) 
Българска социологическа асоциация (БСА)
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
Българска телеграфна агенция
Българска търговско-промишлена палата 
Българска фасилити мениджмънт асоциация 
Български институт за стандартизация
Български пощи ЕАД
Български червен кръст (БЧК)
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Виваком
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)
Висше училище по сигурност и икономика
Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)
Военна академия „Г. С. Раковски“
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) - МВР
ГФК България, Институт за маркетингови проучвания ЕООД 
Делойт България ЕООД
ДСК – Транс Секюрити ЕАД
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
Държавна агенция „Технически операции”
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ 
Европейски потребителски център (ЕПЦ)
Електроенергиен Системен Оператор
ЗК УНИКА АД
Икономически и социален съвет на Република България
Икономически университет – Варна
Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите (ИИКАВ) – БАН
Институт за икономически изследвания - БАН 
Институт за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС)
Институт на вътрешните одитори в България 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България
Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ (ИЕЕС) - БАН
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика - БАН 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ 
Институт по публична администрация (ИПА)  
Институт по философия и социология (ИФС) - БАН
Интелиджънт Системс България ЕООД 
Камара на независимите оценители в България 
Камара на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област
Камара на професионалните оценители 
Киндрил България
Клъстер Изкуствен Интелект България
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за защита на потребителите 
Контракс АД
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
КПМГ България
Крестън БулМар ООД 
МДВ Профешънъл едюкейшън ЕООД (MDV)
Международна организация за реална алтернатива (МОРАЛ)
Министерство на вътрешните работи 
Министерство на енергетиката 
Министерство на отбраната
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Министерство на туризма
Министерство на финансите
Национален военен университет „Васил Левски”
Национален статистически институт
Национална асоциация сигурност (НАС)
Национална агенция по приходите
Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАД
Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
Национална служба за съвети в земеделието 
Национална спортна академия „Васил Левски“
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) 
Национално сдружение на общините в Република България
Нестле България 
Обединена българска банка АД
Областна администрация – Хасково
Община Бургас
Община Елин Пелин 
Община Самоков 
Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия
Омбудсман на Република България 
Патентно ведомство на Република България  
Прокуратура на Република България
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ 
Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ 
Сдружение „Конфиндустрия България“ 
Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“
СиКуест Рисърч енд Консултинг ООД 
Софийска вода АД
Софийска стокова борса 
Софийска търговско-промишлена камара 
Софияплан (ОП Софтпроект ОГП)
СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД 
96.Средно училище „Лев Николаевич Толстой” - София 
Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Петрич
Столична община 
Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
СУ Св. Климент Охридски" 
Съдърланд Глобъл Сървисиз ЕООД 
Съюз за стопанска инициатива 
УниКредит Булбанк 
Фискален съвет на България
Фондация „Академик Евгени Матеев“ 
Фондация за реформа в местното самоуправление
Фонд за гарантиране на влоговете в банките 
Фондация Карол Знание
Фондация „Наука и Образование“
Фонд на фондовете - Фонд мениджър на финансови инструменти в България
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Централен кооперативен съюз
Център за психологически изследвания
Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ)
ЧЕЗ България ЕАД (Електрохолд България)
Ърнст и Янг България ЕООД