100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 08 април 2020 12:17

Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2019/2020 г.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

 

 на дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2020/2021 г.

 

 

1.

Годишна поправителна сесия за учебната 2019/2020 г.

22.06.- 28.06.

2.

Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия

до 01.07.

3.

Подаване на документи за прием по специалности след втори курс

18.05.- 12.06.

4.

Изчисляване на среден успех за прием по специалности

02.07.

5.

Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки

03.07.

6.

Обявяване на данните в университетския уебсайт

03.07.

7.

Справки и разпределение на места по специалности, по категории и чужд език

06.07.- 09.07.

8.

Корекции

до 10.07.

9.

Изготвяне и утвърждаване на редуциран планов прием

13.07.- 17.07.

10.

Формиране на потоци и групи за записване  

20.07.- 24.07.

11.

Класиране, изготвяне на справки, публикуване на резултатите и обявяване в университетския уебсайт

07.08.

12.

Записване за трети курс по обявения график

14.09.-25.09.