Обновено: четвъртък, 10 май 2018 12:11

Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2018/2019 г.

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК

 

 на дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2018/2019 г.

 

 

1.

Годишна поправителна сесия за учебната 2017/2018 г.

25.06.- 01.07.

2.

Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия

до 04.07.

3.

Подаване на документи за прием по специалности след втори курс

22.05.- 15.06.

4.

Изчисляване на среден успех за прием по специалности

05.07.

5.

Публикуване на основни данни и изготвяне на свързаните с тях справки

06.07.

6.

Обявяване на данните в университетския уебсайт

06.07.

7.

Справки и разпределение на места по специалности, по категории и чужд език

09.07.- 12.07.

8.

Корекции

       до 13.07.

9.

Изготвяне и утвърждаване на редуциран планов прием

16.07.- 20.07.

10.

Формиране на потоци и групи за записване  и определяне на диапазони за нови факултетни номера по специалности

23.07.- 27.07.

11.

Класиране, изготвяне на справки, публикуване на резултатите и обявяване в университетския уебсайт

31.08.

12.

Записване за трети курс по обявения график

17.09.-28.09.