Обновено: четвъртък, 13 май 2021 15:02

Календарен план-график - прием по специалности след втори курс за учебната 2020/2021 г.


КАЛЕНДАРЕН ПЛАН-ГРАФИК 

 на дейностите по приема по специалности след  втори курс за учебната 2020/2021 г.

 

1.

Годишна поправителна сесия за учебната 2020/2021 г.

14.06.- 20.06.

2.

Внасяне на оценки от годишната поправителна сесия

до 23.06.

3.

Подаване на документи за прием по специалности след втори курс

17.05.- 11.06.

4.

Корекции

до 07.07.

5.

Класиране, изготвяне на справки, публикуване на резултатите и обявяване в университетския уебсайт

22.07.

6.

Записване за трети курс по обявения график

07.09.-17.09.