100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 13 октомври 2014 13:54

Срокове

ГРАФИК

за провеждане на eлектронни единни приемни изпити (ЕлЕПИ) за учебната 2015/2016 г.

№ на сесия

Прием на документи

Начало на изпитната сесия

1

 от 6 октомври до 24 октомври

 от 27 октомври

2

 от 27 октомври до 14 ноември

 от 17 ноември

3

 от 17 ноември до 5 декември

 от 9 декември

4

 от 5 януари до 23 януари

 от 26 януари

5

 от 26 януари до 13 февруари

 от 16 февруари

6

 от 16 февруари до 13 март

 от 16 март

7

 от 16 март до 9 април

 от 14 април

8

 от 14 април до 5 май

 от 7 май

9

 от 7 май до 9 юни

 от 10 юни