100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 01 декември 2011 12:37

Контакти

доц. д-р Вера Пиримова,
директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София
институционален координатор на УНСС по програма “Еразъм”,

ас. Димитър Дамянов,
зам.-директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели на УНСС-София

Детелина Ангелова – старши експерт, програми и проекти
Диляна Граматикова - младши експерт, програми и проекти
Петър Мишев – младши експерт, програми и проекти

1700 София
Студентски град
УНСС
Партер
телефон: (02) 81 95 389
fax: (02) 862 86 72
e-mail: erasmus@unwe.acad.bg