Обновено: сряда, 19 март 2014 15:47

Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS

088dc_euraxess_logo.jpg


ДАЙТЕ ТЛАСЪК НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА СИ КАРИЕРА С ПЪТУВАЩАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ EURAXESS!

28 март 2014 г. в двора на СУ „Св. Климент Охридски“EURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

  Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.

  Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко.

  Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти.

 Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

 

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в LinkedIn и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура, и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS.

Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към УНСС, ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, Тр.У Ст.Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстър, където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси.

Контактно лице към УНСС:

Дорина Кабакчиева

[email protected]

 

Всички EURAXESS услуги са безплатни.