Обновено: петък, 27 януари 2017 12:06

График за записване за летния семестър на бакалаври

Редовно обучение

Срокове за записване Курс
1 13.02. - 17.02.2017 г.
четвърти и пети курс 
2 20.02 - 23.02.2017 г. трети курс
3 24.02 - 01.03.2017 г. втори курс
4 02.03 - 08.03.2017 г. първи курс

 


 

Дистанционно обучение

За записване и получаване на учебни материали със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса по график

Направление/поднаправление/специалност

Срокове за записване

Курс

1.

 „Администрация и управление“

13.02.2017 г.

първи курс

 „Икономика,общество и човешки ресурси“

14.02.2017 г.

 „Икономика и инфраструктура“

 „Финанси, счетоводство и контрол“

15.02.2017 г.

2.

 „Икономика,общество и човешки ресурси“

 „Икономика и инфраструктура“

16.02.2017 г.

втори курс

 „Администрация и управление“

17.02.2017 г.

 „Финанси, счетоводство и контрол“

20.02.2017 г.

3.

 „Бизнес администрация“

 „Публична администрация“

20.02.2017 г.

трети курс

„Счетоводство и контрол“

„Икономика“

 „Маркетинг“

21.02.2017 г.

4.

  за всички специалности

22.02 – 23.02.2017 г.

четвърти курс


Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.