Обновено: четвъртък, 07 ноември 2013 15:52

Важно за студентите и преподавателите!

Поради авария в новия учебен корпус, в резултат на пропадане на земната основа, са преустановени учебните занятия и достъпът до него на студенти, преподаватели и служители, считано от 23 октомври 2013 г.

Вече се работи по укрепването на сградата. След неговото приключване и получаване на разрешение от компетентните органи занятията ще бъдат възобновени.