Обновено: петък, 17 януари 2014 15:17

Тематични и специфични приоритети

Horizon 2020


Малки и средни предприятия

Национално контактно лице от УНСС: Доц. д-р Матилда АлександроваИнформационни и комуникационни технологии

Национално контактно лице от УНСС: Проф. д-р Камелия СтефановаПриобщаващи, новаторски и мислещи общества; наука в и за обществото; разширяване на участието

Национално контактно лице от УНСС: Доц. д-р Светла БоневаСъвместен изследователски център

Национално контактно лице от УНСС: Доц. д-р Поля Кацамунска