Обновено: сряда, 02 октомври 2013 10:25

ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г.

Във връзка с разделянето на досегашното поднаправление „Икономика и бизнес“ на нови поднаправления („Икономика общество и човешки ресурси“; „Икономика и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., следва да подадат молба, в която да подредят по реда на желанията си новите поднаправления.

Класирането за новите поднаправления ще се извърши на основание средния успех от положените изпити. Неположените изпити участват с оценка „слаб“ (2.00), а оценката по физкултура и спорт не участва във формирането на средния успех.

В срок от 04.10.2013 г. до 10.10.2013 г. прекъсващите студенти трябва да подадат молби в отдел „Студенти – бакалавър“.

След класирането ще се изготви заповед за прехвърляне в новите поднаправления.

Студентите от поднаправление „Икономика с преподаване на английски език“ преминават в поднаправление“ Икономика и управление с преподаване на английски език“ без да подават молби.