Обновено: вторник, 10 септември 2013 16:32

Учебен график - Пловдив

Откриването на учебната година в РЦДО-Пловдив ще бъде след 16.09.2013г. Датата ще бъде обявена допълнително!


Г Р А Ф И К

НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2013/2014 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ГР. ПЛОВДИВ

 
Дата на започване
Дата на завършване
Продължителност
1.
Зимен семестър
16.09.2013 г.
28.12.2013 г.
15 седмици
2.
Зимна сесия
16.01.2014 г.
26.01.2014 г.
3 седмици
3.
Зимна условна изпитна сесия
03.02.2014 г.
09.02.2014 г.
1 седмици
4.
Летен семестър
27.01.2014 г.
17.05.2014 г.
15 седмици
5.
Лятна сесия
19.05.2014 г.
08.06.2014 г.
3 седмици
6.
Лятна условна изпитна сесия
09.06.2014 г.
15.06.2014 г.
1 седмици
7.
Поправителна годишна сесия 2013/2014 г.
16.06.2014 г.
29.06.2014 г.
2 седмици

 

 

 

 

 

 

 

 

Срокове за записване на втори курс, ОКС "Бакалавър"

Зимен семестър на учебната 2013/2014 г. от 16.09.2013 г. до 04.10.2013 г.

Летен семестър на учебната 2013/2014 г. от 03.02.2014 г. до 21.02.2014 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС "Бакалавър" на студентите през учебната 2013 - 2014 г.
Направления: Дистанционно

Икономика и бизнес

231.00 лв.
Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв.
Администрация и управление 231.00 лв.

Документ за платена такса:

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН.
.