Обновено: сряда, 17 юли 2013 13:00

Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2013/2014 г. за студентите:

 

                  II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,45 включително;

                  III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,39 включително;

                  IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,80 включително;

                  V курс - ОКС „Магистър”– 4,00 включително.

                 

Важно: Срок за настаняване в общежитие от 02.09. до 20.09.2013 г. - за всички класирани до началото на учебната година - II, III и IV курс в ОКС "Бакалавър" и V курс в ОКС "Магистър".