Обновено: събота, 27 юли 2013 16:15

Извънредна годишна поправителна сесия

        

На заседанието си на 10 юли 2013 г. Академичният съвет реши:

  1. По изключение в периода 25-30 септември 2013 г. да бъде проведена извънредна годишна поправителна сесия за студентите от бакалавърска и магистърска степен с два неположени изпита. В магистърска степен могат да се явят студенти от четирисеместриално обучение, след втори семестър. Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит  се подават он-лайн от 16 до 19 септември 2013 г.
  2. До извънредната сесия да се допуснат и студенти с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява трети неположен изпит. Тези студенти имат право да изберат един от другите два неположени изпита.
  3. За студентите от втори курс с два неположени изпита  класирането за специалност да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит.
  4. За студентите от бакалавърска и магистърска степен – последен курс, с един или два неположени изпита (без подаване на заявления).
  5. Условните изпити, включени в извънредната сесия, се полагат пред определени с решения на катедрените съвети комисии или отделни преподаватели. По решение на катедрените съвети и други поправителни изпити, освен условните, могат да бъдат проведени пред комисии.
  6. За извънредната сесия да не се регистрират електронни протоколи.