Обновено: вторник, 11 юни 2013 12:31

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се

 

  1. Настанителната кампания за следващата академична година ще се проведе съгласно „График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на П”ССО” към УНСС за учебната 2013/2014 г.;
  2. Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014 г. по критерий „Общо основание” (успех) се подават единствено online през информационната система web-студент;
  3.  Молби-декларации за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014 г. по критерии различни от „Общо основание”, се подават в П"ССО" - бл. 23 А (ниско тяло) или online през информационната система web-студент.

 

Важно!!! Студентите, които са кандидатствали по критерии, различни от „общо основание” и са подали своите молби през информационната система web-студент, трябва да потвърдят своето желание в П"ССО" - бл. 23А (ниско тяло), като представят необходимите документи за съответния критерий.

 

11 юни 2013 г.