Обновено: понеделник, 08 юли 2024 11:58

ВАЖНО ЗА ЗАПИСАНИТЕ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ

    

1. ВСЕКИ НОВОПРИЕТ СТУДЕНТ СЛЕД ЗАПИСВАНЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА В СИСТЕМАТА „УЕБ-СТУДЕНТ“.

   

2. ЗАПИСВАНЕТО ЗА „ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

     

ЗАЯВЯВАНЕТО Е ОНЛАЙН ПРЕЗ СИСТЕМАТА „УЕБ-СТУДЕНТ“

В ПЕРИОДА ОТ 13.09.2024 Г. ДО 22.09.2024 Г.

НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ СЛУЖЕБНО.

3. СТУДЕНТИТЕ, ЗАПИСАНИ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

  • „МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИКА;
  • „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И БИЗНЕС;
  • „ПОЛИТОЛОГИЯ;
  • „СОЦИОЛОГИЯ;
  • „МЕДИЯ ИКОНОМИКА;
  • „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА;
  • „ПРАВО;
  • „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИКОНОМИКА И ИНФОРМАТИКА /СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА/,
  • „ЗДРАВЕН И ДЕЛОВИ ТУРИЗЪМ И ИКОНОМИКА”

    

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ЧУЖД ЕЗИК, ИЗУЧАВАН В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (НИВО А2 – В1).

   

ЗАЯВЯВАНЕТО Е ОНЛАЙН ПРЕЗ СИСТЕМАТА „УЕБ-СТУДЕНТ“

В ПЕРИОДА 10.07.2024 Г. – 18.08.2024 Г.

  

4. ВСИЧКИ НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ОНЛАЙН ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС, КАТО Е НЕОБХОДИМО ДА ГИ ПОДРЕДЯТ ПО НИЗХОДЯЩ РЕД.

 

ЗАЯВЯВАНЕТО Е ПРЕЗ УЕБ СТУДЕНТ

В ПЕРИОДА ОТ 17.09.2024 Г. ДО 06.10.2024 Г.