Обновено: вторник, 22 март 2022 14:35

Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ

за подаване на онлайн заявление за класиране по специалности след II курс

Влизането в системата Уеб-студент се извършва чрез въвеждане на ЕГН и факултетен номер. В отворения електронен формуляр кандидатът има възможност да въведе от меню специалностите от съответното направление/поднаправление в желания ред. В процеса на въвеждане има възможност за промяна на реда на подреждане, като се използват стрелките „нагоре“ и „надолу“ и знакът Х за изтриване на някоя специалност от списъка. Кандидатът трябва да подреди ВСИЧКИ специалности от списъка.

Кандидатът трябва да се запознае с условията за въвеждане на данните от бутон ДЕКЛАРАЦИЯ и да потвърди, че е съгласен с тях.

Следва задължително въвеждане на валиден e-mail адрес на кандидата. След натискане на бутона ЗАПИС данните повече не могат да се променят и кандидатът получава на посочения e-mail писмо с потвърждение за направената регистрация, което съдържа входящ номер, удостоверяващ участие в класирането по специалности след II курс.

Верността на въведените лични данни студентът може да провери в система Уеб-студент след 24.06.2022 г. Съгласно т.1.7 от УСЛОВИЯТА за класиране на студентите след втори курс по специалности, корекции в основните данни се допускат до 01.07.2022 г. след лятна поправителна сесия и до 20.09.2022 г. след годишна поправителна сесия.