Обновено: четвъртък, 22 декември 2016 9:26

Контакти

Център за прием на документи


През 2006 г. в УНСС бе открит първият в страната Център за целогодишен прием на документи, който се намира до официалния вход за аула "Максима" и клона на Банка ДСК.

Работно време на Центъра
за прием на документи при УНСС

от понеделник до петък

от 8.00 до 16.30 ч.

Телефони за връзка: (02) 8195 702, (02) 8195 704


За допълнителна информация

Център за дистанционно обучение - гр. София
УНСС


тел.: (02) 8195-553, - Калинка Димитрова


РЦДО - гр. Хасково

гр.Хасково, бул. България 168,

тел.: (038) 66 45 57, (038) 62 33 54 - Олга Георгиева


РЦДО - гр. Пловдив

гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 13, тел.: (032) 345 619 - Нора Зейнелова

e-mail: rcdo_plovdiv@unwe.bg