Обновено: вторник, 11 декември 2012 8:51

ДМУ 02/24

№ на проекта
ДМУ 02/24
Тема на проекта
Структурни промени в хранително-вкусовата промишленост на България след 1991 г.
Срок на проекта
36 месеца
Кратко описание
Основна цел на проекта е да се установи динамиката и да се идентифицират основните тенденции в преструктурирането и социално-икономическата трансформация на предприятията в сектор „Производство на храни и напитки” в България за годините след 1991 г.
Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации
Научни доклади със следните заглавия:
„Основни резултати от проучване и анализ на динамичните структурни промени в сектора на „ХВП” (на примера на България)
„Социално-икономически, демографски характеристики на основните производствени структури за производство на храни и напитки в България”
„Влияние на структурните промени в индустриалния сектор върху пазарната ориентация на предприятията от ХВП”
„Препоръки за подобряване ефективността на прилаганата обща политика при производството на храни и напитки”
Ключови думи
ХВП, структурни промени, производствени структури, предприятия, храни, напитки
Етапи на проекта
(срокове, резултати и финансиране)
2 етапа по 18 месеца; финансирането е в размер на 29050 лева на етап или общо 58100 лева за двата етапа
Информация за финансиращата програма
Фонд „Научни изследвания”, конкурс „Млади учени”
Информация за допълнително финансиране
 
Обща стойност на проекта
58 100 лева
Сума, отпусната на УНСС по проекта
 
 
Информация за отговорното подразделение
 
Информация за партньорите по проекта
 
Ръководител на проекта
Доц. д-р Николай Щерев
Колектив (състав)
Гл. ас. д-р Димитър Благоев
Гл. ас. д-р Христина Харизанова
Ас. Илия Гътовски