Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:24

докторант Александър Стоянов Димитров

Александър Димитров е докторант към катедра „Политология“ в УНСС.  Член на Студентския съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в областта на политическото лидерство,  проблемите на мира и развитието на висшето образование.