Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:17

доц. д-р Иван Цветанов Иванов

Иван Цветанов Иванов е доктор по право, редовен доцент по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС. Дипломирал се е като магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Преподава Конкурентно право, Семейно и наследствено право, Търговско право и Основи на правото пред студентите от УНСС и Конкурентно право в Европейския съюз и Семейно и наследствено право пред студентите от Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".  Работил е като главен експерт в Комисията за защита на конкуренцията (1996-1997) и в Министерството на търговията и туризма (1997). Участвал е в изпитни конкурсни комисии за назначаване в органите на съдебната власт, определени от Висшия съдебен съвет на Република България (2011). Главен редактор на Годишника на Юридическия факултет на УНСС "Aurea Iuris". Автор е на една монография, както и на редица студии и статии в областта на конкурентното право и конкурентното право на ЕС, отпечатани в авторитетни и утвърдени правни списания.