Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:14

доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян

Даниела Милчова Фесчиян е доцент в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС.От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , Счетоводството в публичния сектор и Международните счетоводни стандарти н публичния сектор. От 2005 година до сега е научен секретар на катедра “Счетоводство и анализ”. От 2008 година до 2011 година е зам. декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Член е на Факултетния съвет и на Факултетния научен съвет на ФСФ. От 2001 година е лицензиран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие.