Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:08

доц. д-р Биляна Иванова Томова

Доцент Биляна Томова е доктор по икономика на културата и медиите. Възпитаник е на УНСС, специалност „Макроикономика“. Доц. д-р Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, Институционална икономика и медии, Финансиране на културата, Продуцентство.   Ръководител е на магистърска програма  по Продуцентство и културни индустрии. Автор е на статии, студии и монографии в областта на икономика на културата и финансиране на публичния сектор.

 Доц. д-р Б. Томова е експерт към Съвета на Европа, списващ Компендиума по Културна политика за България. Съосновател е и председател на УС на Обсерватория по икономика на културата, както и  член  на първия Национален Съвет за кино (2005-2007), на УС на Национален фонд Култура (2007-2011), участва в консултативни и експертни работни групи в областта на медиите, филмовата индустрия, сценичните изкуства, статистика на културата. Член е на Съюза на българските филмови дейци и на Съюза на българските журналисти.