100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:04

доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет

Доцент Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Управление на интелектуалната собственост”, „Лицензиране на художествена собственост и др.

            Научните интереси на доц. Цакова са в областта на управлението и защитата на интелектуалната собственост и по-специално, на авторското право и правата сродни на авторските върху научни и художествени произведения, артистични изпълнения и други интелектуални продукти. Автор е на три монографии, две студии и над 30 статии в специализирани издания.

            Доц. Цакова участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на интелектуалната собственост. Консултант е на „IP Bulgaria” в областта на правата, сродни на авторските. Лицензиран експерт е на НАОА, лицензиран оценител към КНОБ, член на Националната асоциация по интелектуална собственост.