Обновено: понеделник, 19 ноември 2012 15:10

ОРГАНИЗАЦИОННИ

Разпределение на членовете на Контролния съвет

при проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи

на УНСС и неговите факултети

 

            В заседанието си от 09.01.2012 г. Контролният съвет прие следното разпределение на членовете си като водещи в проверките за законосъобразност на избора на ръководни органи на университета и неговите факултети:

 

  1. доц. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Христо Христов, доц. д-р Пенчо Иванов и докторант Александър Димитров - УНСС
  2. доц. д-р Биляна Томова - Общоикономически факултет
  3. доц. д-р Виолета Гълъбова - Финансово-счетоводен факултет
  4. доц. д-р Георги Павлов - Бизнес факултет
  5. доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата
  6. доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика
  7. доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет
  8. доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация
  9. доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика

 

            Председателите на Общите събрания на УНСС и на факултетите, едноличните и колективни ръководни органи на университета и на факултетите, както и председателите на работните комисии на Общите събрания, могат да се обръщат за консултация и информация към съответните членове на Контролния съвет по въпроси, свързани с организацията и провеждането на пълни или на частични избори на ръководни органи.

            В срок до 7 дни от провеждането на заседанията на Общите събрания, на които са произведени избори на ръководни органи, председателите на Общите събрания предават на съответния член на Контролния съвет документите, необходими за извършването на проверките за законосъобразност на изборите. Предаването става с Предавателно-приемателен протокол (виж „Документи на Контролния съвет”), в който са описани самите документи и реда за получаването им.