Обновено: четвъртък, 08 ноември 2012 13:19

Проф. д-р Борислав Борисов удостоен с почетната титла „доктор хонорис кауза” на Киевския университет по право към Украинската академия на науките

На тържествено заседание Академичният съвет на Киевския университет по право към Украинската академия на науките удостои проф. д-р Борислав Борисов с почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА”.

Събитието се състоя на 26.10.2012 г. в представителната зала “Атриум” на университета в присъствието на широк кръг видни представители на научната и академичната общност на Украйна, политици и изявени обществени дейци на страната. В него взеха участие ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и посланикът на Република България в Украйна г-н Красимир Минчев.

В своето слово ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий изтъкна заслугите и постиженията на проф. Борисов, които достойно го нареждат сред дванадесетте носители от страната и чужбина на тази висока почетна титла на университета. Проф. Бошицкий специално отбеляза международния авторитет на българския учен в областта на икономиката и управлението на интелектуалната собственост, приноса му за нейното утвърждаване и развитие в България, и по-конкретно в УНСС, значимите му постижения като ръководител на академични общности, ползотворната му дейност за утвърждаване и развитие на сътрудничеството в академичната и научната сфера между Украйна и България. В обобщение той изрази своите и на Академичния съвет почит и уважение към новия носител на титлата „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Киевския университет по право.

В съответствие с университетските традиции проф. Борислав Борисов изнесе своето академично слово на тема “ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАЦИИТЕ И НАШИТЕ ЗАДАЧИ КАТО УНИВЕРСИТЕТСКИ УЧЕНИ”. Академичното слово предизвика вниманието и интереса на участниците в заседанието. Дискусията по доклада, както и оценките, дадени от редица авторитетни украински учени, бяха достоен завършек на тържествения Академичен съвет.

След удостояването му с почетната титла, проф. д-р Борисов изказа искрената си благодарност за оценката на неговата дейност като учен, изследовател и ръководител, дала основание за присъждането на почетната титла „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” на Киевския университет по право. Изразена беше готовност да допринася и занапред за обогатяване и развитие на ползотворното сътрудничество между УНСС и Киевския университет по право.

 

*             *          *

Ректорът на Киевския университет по право
проф. Юрий Бошицкий
и зам.-ректорите на университета
Членовете на Академичния съвет
на Киевския университет по право

Официални гости
на тържеството от Украйна

От ляво надясно: проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, г-н Красимир Минчев – посланик на България в Украйна и г-н Петър Танев – съветник по наука и образование в българското посолство, слушат националния химн
проф. д-р Борислав Борисов произнася своето академично слово
Ректорът на Киевския университет по право проф. Юрий Бошицкий връчва отличието на проф. Борисов Акад. проф. д.ф.н. генерал-полковник Ю. Седих връчва на проф. Борисов паметен подарък
Почетните отличия за “доктор хонорис кауза”
Обща снимка в края на тържеството