Обновено: понеделник, 20 май 2024 6:58

Жива памет - проф. д.ик.н Кирил Тодоров

(1948-2019)

Проф. д.ик.н Кирил Тодоров е заслужил професор на УНСС,

основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“,

създател на специалността „Предприемачество“

Бил е директор на Института по предприемачество (ИРП) към УНСС и

вицепрезидент за България на Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество – ECSB

Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров е роден в с. Кошарево, област Перник. Завършва средно образование в Техникума по механотехника „Юрий Гагарин“, Перник, и висше образование във ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и управление на промишлеността“ (1975 г.).

Придобива научните степени „доктор“ (1988 г.) и „доктор на икономическите науки“ (2000 г.). Той е заслужил професор на УНСС (2016 г.). Специализирал е в Русия, Дания, Германия, Великобритания и Япония.

Проф. д.ик.н Кирил Тодоров е бил научен секретар на департамент „Индустриален бизнес и предприемачество“ (1991 – 1993 г.); директор на Центъра за развитие на предприемачеството (1997 – 2006 г.); директор на Института за развитие на предприемачеството (2006 – 2017 г.); ръководител на катедра „Предприемачество“ (2006 – 2017 г.); директор на Института по предприемачество (2017 – 2019 г.).

Той е основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, която е първата в България, създател е и на специалността „Предприемачество“.

Бил е гост-професор в известни западноевропейски университети. Канен е за пленарен докладчик на международни конгреси и конференции в САЩ, Великобритания, Швейцария, Ирландия, Хърватия, Словения, Казахстан, Турция, Бразилия, Бруней.

Заемал е длъжността председател на УС на Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (от 1997 г.); вицепрезидент за България на Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество – ECSB (от 1999 г.); председател на Надзорния съвет на Агенцията за развитие на София (2000 – 2003) и председател на Борда на директорите на ЗММ – Хасково (1996 – 2000 г.). Бил е и член на Научния комитет на Световната конференция на Международния съвет по дребен бизнес (ICSB).

Научните интереси на проф. Кирил Тодоров са били в областта на стратегическото управление и корпоративното преструктуриране; предприемаческия мениджмънт; управление на растежа; предприемачески съюзи и мрежи.

Автор е на десетки публикации у нас и в чужбина и ръководител на много национални и международни проекти в областта на мениджмънта и предприемачеството. Има издадени 113 публикации. Ръководител е на програмата на БАРМП за осигуряване на приемственост в унаследяването на фамилен бизнес. Има дългогодишен опит като консултант по управление на наши и чуждестранни фирми. Член е на редакционните съвети на научните списания International Review of Entrepreneurship (IRE), International Journal of Management and Information Technology (IJMSIT), Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER).

Основни публикации

  • Бизнес предприемачество: в 2 части – София, 2011 г.; Част 1. Основи. Стартиране на нов бизнес. Част 2. Управление. Растеж. Бизнес практики. София, 2011 г.
  • Стратегическо управление в малките и средните фирми – теория и практика В 2 т., София, 2001 г.
  • Building Competitive Advantage in the Process of Business growth: The Case of Bulgarian Technology-based  SMEs. // European Entrepreneurship in the Globalizing Economy. – Cheltenham: Edward Elgar, (в съавторство); 2011 г. 
  • The Entrepreneur as Strategist and Improviser (As subject of activity and object of understanding. // Handbook of Research on Strategic Management in Small and Medium Enterprises. – Hershey: IGI Global, 2014 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ