Обновено: сряда, 12 юни 2024 9:18

Жива памет - проф. д.н. Никола Великов

(1930-2022)

Проф. д.н. Никола Великов е

два мандата зам.-ректор на УНСС 

в периода 1966 – 1972 г.

Бил е ректор на Славянския университет в България (1998 – 2003 г.).

Носител е на орден „Св.св. Кирил и Методий” І и ІІ степен, златен орден и грамота 

„за изключителен принос в развитието на икономическото образование в Република България”

от Синдиката на българските учители

Проф. д.н. Никола Великов е роден в с. Голямо Буково, област Бургас. Завършва ВИИ „Карл Маркс“ (1954 г.), специалност „Политическа икономия“. Придобива научните степени „доктор“ (1959 г.) и „доктор на науките“ (1976 г.). Специализира в СССР. Ръководител на научни секции в БАН.

Бил е два мандата зам.-ректор на ВИИ „Карл Маркс“ (1966 – 1972 г.); зам.-ръководител на катедра „Политическа икономия“; ръководител на катедра „Икономика на извънпроизводствената сфера“ (1983 – 1990 г.). Проф. Великов е бил и ректор на Славянския университет в България (1998 – 2003); председател на УС на Сдружение „Български славянски университет“; ръководител на катедра „Икономика на социалните и културните дейности”, „Проблемна научноизследователска лаборатория по въпросите на ефективността, икономическия подход и механизъм в извънпроизводствената сфера”, секция в Икономическия институт на БАН.

Научните интереси на проф. Великов са в областта на проблемите на икономическото развитие на България; аграрната икономическа теория; социалната политика; разпределението и регулиране на доходите; икономика, организация и управление на извънпроизводствената сфера и особено на икономиката на образованието; теорията и методиката на обучението по икономическите дисциплини.

Има издадени над 200 публикации, от които основни са:

  • Извънпроизводствената сфера: Проблеми на качеството: Изследване: Част 1 – 2., (авт. колектив) София, 1984 – 1987 г.;
  • Методологически проблеми на обучението по политическа икономия, (в съавторство); София, 1987 г.;
  • Обща теория на пазарната икономика: в 2 части, София, 1995 – 1996 г.; Част 1. Микроикономика, Част 2. Макроикономика;
  • Пазарът в системата на образованието: Изследване, София, 2001 г.

Семейството на проф. д.н. Великов дари личната му колекция книги на Университетската библиотека.


ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ