Обновено: петък, 12 януари 2024 11:39

Грета Бориславова Попова

Грета Бориславова Попова е студент в магистърската специалност „Международен туризъм“, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС.

Завършила е Природо-математическа гимназия „акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас и бакалавър - специалност "Бизнес информатика" в УНСС.

От началото на обучението си в УНСС активно участва в студентското самоуправление и защитата интересите на студентската общност.

Член е на Студентски съвет от 2021г. до момента, като през периода 2021 - 2023г. е част от Студентския сенат.

За учебните 2022-2023 и 2023-2024г. е студентски кариерен посланик по пограмата "EUCareers" на EPSO(European Personnel Selection Office). По време на участието си в програмата, Грета Попова взима участие в конференции и активни разговори с водещи експерти, членове на Европейските институции, по въпроси свързани с европейските политики, инициативи, предизвикателства и възможности в контекста на кариерното развитие и ангажимента на младежта в ЕС.