Обновено: петък, 12 януари 2024 11:37

доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева

Доц. д-р Бойка Чернева е преподавател в катедра „Наказателноправни науки“ към Юридическия факултет на УНСС от 2016 г. Основните области на научноизследователската и преподавателската й дейност са права на човека, обща теория на правото, социология на правото и правна психология. От май 2022 г. досега е ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ на УНСС. Специализирала е в Европейския полицейски колеж в Будапеща, Унгария (2013 г.) и в Академията за сигурност в Авила, Испания (2005 г.). Главен редактор е на специализираното юридическо списание „Правосъдие и права на човека“. Участва в редица международни и национални научни и образователни проекти.

От декември 2019 г. досега е председател на Синдикална организация „Висше образование и наука - КНСБ“ при УНСС, а от септември 2021 г. и понастоящем е главен секретар по социален диалог и колективно тудово договаряне на Национален браншови синдикат „Висше образование и наука - КНСБ“. В периода 2020 г. - 2023 г. е председател на Комисията относно жалби на студенти и оспорване на акредитационни процедури към Националната агенция за оценяване и акредитация.

Има богат практически опит в сферата на сигурността и правата на човека. Заемала е ръководни постове в системата на Министерството на вътрешните работи. Била е ректор на Академията на МВР (2014-2016). Изпълнявала е длъжността секретар на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика (2009-2014). Участвала е в делегациите на Република България по защита на национални доклади в рамките на Универсалния преглед на държавата пред Съвета по права на човека към ООН (2011 г. и 2015 г.). Преподавател е по въпросите на престъпленията от омраза към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (2010-2013).