Обновено: вторник, 13 октомври 2020 12:11

Нобелова награда по икономика

Награди на банката на Швеция за икономически науки в памет на Алфред Нобел


Нобеловите награди се присъждат от 1901 г. в пет научни области: физика, химия, медицина, литература и мир. Наградата по икономика, единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел, е учредена в негова памет през 1968 г. от Шведската централна банка. Тя се присъжда всяка година за забележителни интелектуални приноси в областта на икономиката и е смятана за една от най-престижните награди за икономически изследвания.

1969 г. За създаването и прилагането на динамични модели и използването им за анализ на икономическите процеси

 Рагнар Фриш

(1895-1973)
Университета на Осло - Норвегия

 Ян Тинберген

(1903-1994)
Училище по икономика - Ротердам, Холандия

1970 г. За изследователска дейност, допринесла за развитието на статичната и динамичната икономическа теория и за активен принос в повишаване равнището на анализа в икономическата наука

 Пол Самуелсън

(1915 - 2009)
Масачузетски технологичен институт - САЩ

1971 г. За емпирично обоснованата интерпретация на икономическия растеж, даваща ново и по-задълбочено разбиране на икономическата и социалната структура и на процеса на развитие

 Саймън Кузнец

(1901-1985)
Харвардски университет - САЩ

1972 г. За първооткривателски принос в теорията за общото икономическо равновесие и в теорията за благосъстоянието

 Джон Хикс

(1904-1989)
Колеж “Вси Светии” - Оксфорд, Великобритания

 Кенет Ароу

(1921)
Харвард - САЩ

1973 г. За развитие на метода “разходи-готова продукция” и приложението му в изследването на важни икономически проблеми

 Василий Леонтиеф

(1906-1999)
Университет Харвард, (Кембридж) - САЩ

1974 г. За пионерен труд в областта на теорията за парите и икономическите колебания, както и за задълбочен анализ на взаимните връзки между икономическите, социалните и институционалните явления

  Гунар Мюрдал

(1898-1987)
Швеция

  Фридрих фон Хайек

(1899-1992)
Великобритания

1975 г. За принос към теорията на оптималното разпределение на ресурсите

  Леонид Канторович

(1912-1986)
Академия на науките - Москва, Русия

  Тялинг Купманс

(1910-1985)
Университет Йеил - Ню Хевън, САЩ

1976 г. За постижения в областта на анализа на потреблението, историята на паричното обръщение, за разработки на монетарната теория, както и за демонстриране сложността на политиката за икономическата стабилизация

 Милтън Фридман

(1912-2006)
Чикагски университет - САЩ
1977 г. За оригинален принос в теорията за международната търговия и теорията за движението на международния капитал

 Бертил Улин

(1899-1978)
Училище по икономика - Стокхолм, Швеция

 Джеймс Мийд

(1907-1995)
Университет Кембридж - Великобритания
1978 г. За пионерни изследвания върху процеса за вземане на решения в икономическите организации

 Хербърт Саймън

(1916-2001)
Университет Карнеги Мелън - САЩ
1979 г. За пионерни изследвания в икономическото развитие, особено по отношение проблемите на развиващите се страни

 Теодор Шулц

(1902-1998)
Чикагски университет - САЩ

 Артър Луис

(1915-1991)
Университет Принстън - САЩ
(награда за Великобритания)
1980 г. За създаване на икономически модели и тяхното използване при анализа на икономическите колебания и икономическата политика

 Лорънс Клайн

(1920)
Пенсилвански университет - САЩ
(награда за САЩ)
1981 г. За анализ върху състоянието на финансовите пазари и техните връзки с решенията в областта на разходите, заетостта, производството и цените

 Джеймс Тобин

(1918-2002)
Университет Йеил - САЩ
(награда за САЩ)
1982 г. За новаторски изследвания на индустриалните структури, функционирането на пазарите, причините и последиците от държавното регулиране

 Джордж Стиглър

(1911-1991)
Чикагски университет - САЩ
(награда за САЩ)
1983 г. За принос в теорията на общото равновесие и условията, при които общото равновесие съществува в абстрактната икономика

 Жерар Дебрьо

(1921-2004)
Университет Бъркли - Калифорния, САЩ
(награда за САЩ)
1984 г. За съществен принос в разработката на системите за национални сметки и за значително усъвършенствуване основите на емпиричния икономически анализ

 Ричард Стоун

(1913-1991)
Университет Кембридж - Великобритания
(награда за Великобритания)
1985 г. За пионерен анализ на проблемите при спестяванията и финансовите пазари

 Франко Модиляни

(1918-2003)
Масачузетски технологичен университет - Кембридж, САЩ
(награда за САЩ)
1986 г. За развитие на договорните и конституционните основи на икономическата теория и вземането на политически решения

 Джеймс Бюканън

(1919)
Център за изучаване на обществените тенденции - Феърфакс, САЩ
(награда за САЩ)
1987 г. За принос в теорията на икономическия растеж

 Робърт Солоу

(1924)
Масачузетски технологичен университет - Кембридж, САЩ
(награда за САЩ)
1988 г. За фундаментални изследвания в областта на пазарната теория и ефективността на изследване на ресурсите

 Морис Але

(1911-2010)
Национално висше училище по минно дело - Париж, Франция
1989 г. За изясняване основите на теорията на вероятностите в иконометрията и анализ на едновременните икономически структури, както и за създаване на обща концептуална система за формулиране и решаване на иконометрични проблеми

 Трюгве Хавелмо

(1911-1999)
Университета в Осло - Норвегия
1990 г. За теория на оптималните инвестиции на капитали от лица и фирми в обстановката несигурност, наречена Теория на избора на портфейл

 Хари Марковиц

(1927)
Сити университет - Ню Йорк, САЩ
За принос в теорията за финансите на корпорациите и най-вече за теорията за зависимостта между структурата на активите на корпорациите, политиката им на дивиденти и пазарната им стойност

 Мъртън Милър

(1923-2000)
Чикагски университет - САЩ
За теория за оценка и ценообразуване на финансовите авоари

 Уилям Шарп

(1934)
Университет Станфорд - САЩ
1991 г. За откритие и изясняване значението на трансакционните разходи и присъщите права на институционалната структура и функционирането на икономиката

 Роналд Коус

(1910)
Чикагски университет - САЩ
(награда за Великобритания)
1992 г. За опита да се обяснят някои страни от поведението на човека с икономическата теория

 Гари Бекер

(1930)
Чикагски университет - САЩ
(награда за САЩ)
1993 г. За изследователската работа по въпросите на икономическата и институционалната реформа

 Робърт Фогел

(1926)
Чикагски университет - САЩ
(награда за САЩ)

 Дъглас Норт

(1920)
Университет Сейнт Луис - Вашингтон, САЩ
(награда за САЩ)
1994 г. За принос към икономическата теория и в частност към теорията за игрите

 Джон Харсани

(1920-2000)
Университет Бъркли - Калифорния, САЩ
(награда за САЩ)

 Джон Неш

(1928)
Университет Принстън - САЩ
(награда за САЩ)

 Райнхард Зелтен

(1930)
Рейнски Университет “Фридрих Вилхелм” - Бон, Германия
(награда за Федерална република Германия)
1995 г. За изследване: Как рационалните предвиждания променят макроикономическия анализ

 Робърт Лукас (младши)

(1937)
Чикагски университет - САЩ
(награда за САЩ)
1996 г. За разработки на тема: Сделки и по-специално търгове, за които липсва пълна финансова информация, както и за принос за по-задълбочено разбиране на различни икономически дейности - от застрахователни и кредитни операции до данъчни системи - в условията на конкуренция

 Джеймс Мирлийз

(1936-2018)
Университет Кембридж - Великобритания
(награда за Великобритания)

 Уилям Викри

(1914-1996)
Университет Колумбия - Ню Йорк, САЩ
(награда за САЩ)
1997 г. За създаването на нов метод за оценка на производните финансови инструменти

 Робърт Мъртън

(1944)
Университет Харвард, Кембридж, САЩ
(награда за САЩ)

 Майрън Шоулс

(1941)
Дългосрочно управление на капитали - Гринуич, САЩ
(награда за САЩ)
1998 г. За принос в икономиката на социалната област, спомогнал да бъдат анализирани икономическите механизми в основата на глада и нищетата

 Амартия Сен

(1933)
Тринити Колидж - Кембридж, Великобритания
(награда за Индия)
1999 г. За анализ на паричната и фискалната политика при различни системи на обменни курсове и за теорията за оптималните парични пространства

 Робърт Мъндел

(1932)
Университет Колумбия - Ню Йорк, САЩ
(награда за Канада)
2000 г. За развитие на теорията и методите за статистически анализ в поведението на индивидите и домакинствата

 Джеймс Хекмън

(1944)
Чикагски университет - САЩ
(награда за САЩ)

 Даниъл Макфаден

(1937)
Университет Бъркли - Калифорния, САЩ
(награда за САЩ)
2001 г. За анализ на пазарите с асиметрична информация

 Джордж Акерлоф

(1940)
Университет Бъркли - Калифорния, САЩ

 Майкъл Спенс

(1943)
Университет Станфорд - САЩ
(награда за САЩ)

 Джоузеф Стиглиц

(1943)
Университет Колумбия - Ню Йорк, САЩ
(награда за САЩ)
2002 г. За използването на психологически изследвания и лабораторни експерименти в икономическия анализ

 Даниел Канеман

(1934)
Университет Принстън - САЩ
(наградата за САЩ и Израел)
За въвеждане на лабораторните експерименти като средство на емпиричния икономически анализ, особено в изучаването на алтернативните пазарни механизми

 Върнън Смит

(1927)
Университет “Джордж Мейсън” - Феърфакс, САЩ
(награда за САЩ)
2003 г. За създадените нови статистически методи за работа с две ключови характеристики на много икономически времеви редове: времевата неустойчивост и неинертността

 Робърт Енгъл

(1942)
Нюйоркски университет - САЩ
(награда за САЩ)

 Клайв Грейнджър

(1934)
Калифорнийски университет - Сан Диего, САЩ
(награда за Великобритания)
2004 г. За научен труд, според който бизнес циклите се определят от фактори като промените в икономическата политика и технологиите

 Фин Кидланд

(1943)
Университет Карнеги Мелън, САЩ и Калифорнийски университет, Санта Барбара, САЩ
(награда за Норвегия)

 Едуард Прескът

(1940)
Аризонски държавен университет - Темпе, САЩ; Банка на федералния резерв - Минеаполис, САЩ
(награда за САЩ)
2005 г. За теорията на интерактивното решение, която разширява теорията на игрите

 Роберт Ауман

(1930)
Център за рационализации, Еврейски университет - Йерусалим, Израел
(награда за Израел и САЩ)

 Томас Шелинг

(1921)
Департамент по икономика и училище по обществени науки към Университета Мериленд, Колидж парк - САЩ
(наградата за САЩ)

2006 г. За изследвания на времевите зависимости в макроикономическата политика

 Едмънд Фелпс

(1933)
Колумбийски университет - Ню Йорк, САЩ

2007 г. За създаване основите на теорията за оптималните механизми

 Леонид Хървиц

(1917)
Университет на Минесота - Минеаполис, САЩ

 Ерик Маскин

(1950)
Институт за авангардни науки в Принстън - САЩ

 Роджър Майерсън

(1951)
Чикагски университет - САЩ
(награда за САЩ)

2008 г. За анализ на търговските модели и местоположението на икономическата активност

 Пол Кругман

(1953)
Принстънски университет - САЩ

2009 г. За изследвания в областта на икономическото управление

 Елинор Остром

(1933)
Университет на Индиана в Блумингтън - САЩ

 Оливър Уилямсън

(1932)
Калифорнийски университет в Бъркли - САЩ

2010 г. За метод за анализиране на пазарите относно трудностите да се хармонизират търсенето и предлагането, особено на работни места

 Питър Даймънд

(1940)
Масачузетски технологичен институт - САЩ

 Дейл Мортенсен

(1939)
Северозападен университет - Евенстън, САЩ

 Кристофър Писаридис

(1948)
Лондонско училище по икономика и политически науки - Великобритания

2011 г. За изследвания върху причинно-следствената връзка между икономиката и политически инструменти като лихвените проценти и държавните разходи

 Томас Сарджънт

(1943)
Университет в Ню Йорк - САЩ

 Кристофър Симс

(1942)
Принстънски университет - САЩ

2012 г. За теорията за стабилните преразпределения и практиката на пазарното устройство

 Алвин Рот

(1951)
Харвардски университет - Бостън, САЩ 

 Лойд Шапли

(1923)
Калифорнийски университет - Лос Анджелис, САЩ

2013 г. За емпирични анализи на движението на цените на активите

 Юджийн Фама

(1939)
Чикагски университет - САЩ

 Ларс Питър Хансен

(1952)
Чикагски университет - САЩ

 Робърт Джей Шилер

(1946)
Университет Йейл - САЩ

2014 г. За анализа на силата на пазара и регулацията

 Жан Тирол

(1953)
Университет в Тулуза - Франция 

2015 г. За анализ на потреблението, бедността и благосъстоянието

 Ангъс Дийтън

(1946)
Университет Принстън 

2016 г. За принос в развитието на договорната теория

 Оливър Харт

(1948)
Харвардски университет 

  Бенгт Холмстрьом

(1949)
Масачузетски технологичен институт - САЩ 

2017 г. За принос към поведенческата икономика

 Ричард Талър

(1945)
Чикагски университет - САЩ

2018 г. За интегрирането на климатичните промени и техноиновациите в макроикономическия анализ

  Уилям Д. Нордхаус

(1941)

Йейлски университет - САЩ

  Пол М. Ромър

(1955)

Станфордски университет - САЩ

2019 г. За експериментален подход за намаляване на глобалната бедност  

  Абиджит Банерджи

(1961)

Масачузетски технологичен институт - САЩ

  Естер Дюфло

(1972)

Масачузетски технологичен институт - САЩ

 Майкъл Креймър

(1964)

Харвардски университет

2020 г. За подобрения в теорията на търговете и създаване на нови формати на търг         

 Пол Р. Милгръм

(1948)
Станфордски университет - САЩ

 Робърт Б. Уилсън

(1937)
Станфордски университет - САЩ