Обновено: петък, 19 октомври 2012 14:34

Класиране за общежитие

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се

I. КСБВУ класира всички студенти ОКС “Магистър” приети редовно обучение за учебната 2012/2013 г;

II. Минимален успех необходим за класиране на общежитие за учебната 2012/2013 г. за студентите ОКС “Бакалавър”, както следва:

II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,17 включително;
III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,31 включително;
IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,00 включително.
III. Минимален успех нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо за 2012/2013 г. за студентите I курс - ОКС „Бакалавър– 5.26 включително;

 

ВАЖНО!!! Срок за настаняване в общежитие за новоприетите и класирани студенти в ОКС "Магистър" и за класираните на допълнително класиране студентите ОКС “Бакалавър” I, II, III, IV курс от 12.10 до 19.10.2012 г.