Обновено: петък, 29 септември 2023 13:46

Сектор „Верификация и признаване“

   

Административно обслужване
Служител, телефон, имейл

Кабинет 2043
  • Приемане, проверка и комплектуване на постъпили документи за признаване на изпити и трансфер на кредити
  • Верификация на дипломи.
  • Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на прехвърлени, възстановени, прекъснали и обучавали се в чужбина студенти в съответствие с Правилника на учебната дейност.
  • Съгласуване на дисциплини и изготвяне на документация за студенти, участващи в мобилност.
  • Изготвяне на уверения за признаване на изпити и трансфер на кредити на студентите по програма „Еразъм +“ и други програми за сътрудничество на УНСС.
  • Изготвяне и проследяване на процедура по признаване периоди на обучение от чуждестранни Висши училища, комуникация и съгласуване с НАЦИД.

д-р Виолета Чавдарова Тончева-Златкова
ръководител сектор
тел.+359 2 81 95 363;

Платформа за верификации: 

Боряна Василева Рашкова

старши експерт

тел.+359 2 81 95 363;

[email protected]