Обновено: вторник, 26 септември 2023 14:15

Жива памет - проф. д-р Никола Наумов

(1925-1995)

История на УНСС

Проф. д-р Никола Наумов е зам.-ректор на УНСС

в периода 1972-1975 г.

Декан и зам.-декан  на Общоикономическия факултет,

ръководител на катедра „Икономика и организация на труда“.

Основава Лабораторията за демографски изследвания, която прави първите демографски прогнози в България.

Бил е директор  на Научноизследователския институт по статистика.

Международно признат учен с дългогодишна практика извън страната

по линия на ООН, ЮНЕСКО и други организации.


Проф. д-р Никола Наумов е роден в София през 1925 г. Завършва специалност „Статистика“ в Държавното висше училище за финансови и административни науки, което през 1947 г. е преобразувано във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет (днес УНСС). Специализира демография в Националния институт за демографски изследвания в Париж (1957 г., 1959 г.).  Печели конкурс за експерт-статистик на ООН към Отдела за населението на ООН (UN Population Division) по демографските въпроси. Участието му в най-широката програма на Секретариата и Главната квартира на ООН – тази за населението, и по-точно, в организацията и провеждането на преброяване на населението в Западна Африка (Мали, Сенегал), му дава възможност да натрупа още повече знания и опит с глобални параметри. По-късно е бил експерт и във френския Демографски институт в Париж  INED (L’Institut national d’études démographiques) и във френския статистически институт INSEE (L’Institut national de la statistique et des études économiques).

През 1969 г. създава Институт за демографски изследвания към Централното статистическо управление (днес НСИ), а в началото на 70-те години – Лабораторията за демографски изследвания в научноизследователския сектор на ВИИ „Карл Маркс“ – първото и единствено (за времето си) научно звено по демография в страната. Той има особена заслуга в подготовката на икономисти-статистици, започнала систематично и с успешен дидактичен план при въвеждането на специалността „Статистика“ с ударна двегодишна подготовка на студенти-икономисти. Тя се провежда от преподаватели-изследователи във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ със западна подготовка и известност в чужбина.

Като част от празничното честване на 50 години от основаването на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, 70 години специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 32 години специалност „Застраховане и социално дело“ през 2023 г. беше открит барелеф на проф. д-р Никола Наумов пред зала 2015

Член на Международния съюз за научни изследвания на населението (1959-1990 г.) и на Американската статистическа асоциация (1970-1976 г.). Участва в първото преброяване на населението в Африка. През 60-те години се връща в България и основава Демографския институт към Националния статистически институт.

Основни негови публикации са:

  • Демографска прогноза до 2010 г., (в съавторство) -1992 г.;
  • Прогноза за демографското развитие на Република България за периода 1992-2020 г., (в съавторство) - 1992 г.;
  • Прогноза на заетото население в НРБ 1970-2000 г. - 1971 г.;
  • Селскостопанска статистика - 1959 г.;
  • Стратегия и териториално развитие на Република България - 1995 г.

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС, за проф. д-р Никола Наумов

ВИДЕО