Обновено: понеделник, 18 септември 2023 2:09

Жива памет - проф. д-р Давид Давидов

  (1925-1994)

История на УНСС

 Проф. д-р Давид Давидов  е ректор на УНСС

в периода 1972-1975 г.

Ръководител на три катедри: 

„Икономика на промишлеността“, „Теория на управлението и „Моделиране на стопански системи“, 

един от създателите на катедра „Икономика на труда“.

Бил е ръководител на програмната лаборатория за системен анализ и управление.

Виден общественик, удостоен е със званието „Заслужил деятел на науката“.


Проф. Давид Давидов е роден в София през 1925 г. Завършил е Седма софийска гимназия, по-късно Планово-икономическия институт в Ленинград (1950 г.) (днес Санктпетербургски държавен университет). След това започва работа във ВИИ „Карл Маркс“, където от  1975 г. е професор.

Заемал е различни държавни постове - зам.-министър на труда и социалните грижи, зам.-министър на тежката промишленост, зам.-председател на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование, председател на Съвета по производителните сили към Държавния съвет, директор на Института за социално управление, народен представител в 5-то и 6-то Народно събрание.

Мастилница но проф. Давид Давидов

По-важни публикации на проф. Давид Давидов са:

  • „Стопанската сметка в промишлеността на НРБ” . 1956 г.;
  • „Концентрация на консервната промишленост” - 1959 г.;
  • „Основни принципи на новата система на планиране и ръководство на народното стопанство” - 1956 г.;
  • „За по-задълбочено третиране на икономическите проблеми на техническия прогрес” - 1961 г.;
  • „Укрепване на стопанската сметка и разширяване на материалната отговорност” - 1963 г.;
  • „Организация на работната заплата на предприятието” - 1963 г.;
  • „Усъвършенстване на системата на ръководство на народното стопанство в НРБ” - 1971 г.;
  • „Актуални проблеми на преустройството на висшето икономическо образование” . 1973 г.;
  • „Стопанското управление и трудът на ръководителя” - 1983 г.;
  • „Самоуправлението и ръководителят” - 1987 г.