Обновено: понеделник, 18 септември 2023 2:07

Жива памет - академик проф. Жак Примо Натан.

(1902 – 1974)

История на УНСС

Академик проф. Жак Натан Примо е ректор на УНСС

в периода 1957-1962 г.

Ръководител на катедра
„Политическа икономия“,
академик на БАН,
виден общественик

Академик проф. Жак Натан Примо е роден през 1902 г. в София. В Съветския съюз (1926 г.)  завършва Международната ленинска школа в Москва и специализира политическа икономия. След завръщането си в България през 1930 г. участва в списването на в. „Ехо“, сп. „Звезда“ и сп. „Стопански проблеми“.  Съосновател (1944 г.) е на Съюза на научните работници в България (от 1990 г.: Съюз на учените в България), дългогодишен член на неговия президиум (1944 – 1974 г.). Директор е на издателството на БКП „Партиздат“ (1947 – 1949 г.). Главен редактор на сп. „Исторически преглед“ (1950 – 1974 г.).

Акад. Натан е награден с: орден „Георги Димитров“ (1964 г., 1972 г.), почетно звание „Герой на социалистическия труд“ (1964 г.), почетно звание „Народен деятел на науката“ (1965 г.), Димитровска награда (1950 г., 1966 г.).

Акад. проф. Жак Натан награждава студенти по случай 20-годишнината на катедра „Политическа икономия“ - 1971 г.

Професор по политическа икономия (1949 г.) и преподавател във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ и в Софийския университет. Директор на Икономическия институт на БАН.

Научните му изследвания са насочени към стопанската история на България и историята на икономическите учения и политикономия.

Юбилейна сесия 50 години висше икономичско образование - 1971 г.

Основни публикации:

  • Българското възраждане - 1947 г.; 
  • Икономическа история на България - 1949 г.;
  • Икономическа история на България след Освобождението - 1938 г.;
  • Монополистическият капитализъм в България - 1958 г.;
  • Развитието на икономическата мисъл след Рикардо, (в съавторство) - 1948 г.;
  • Идеен и социологически разбор на „Записките“ на Захари Стоянов и „Под игото“ на Иван Вазов - 1946 г.
  • Участва в авторските колективи на многотомните издания „История на България“.

Акад. Жак Натан е учен с широк поглед върху стопанската история на България, върху непосредствено протичащите процеси в нашето общество, както и върху науките, които го изучават.ФОТОГАЛЕРИЯ