Обновено: вторник, 19 септември 2023 10:19

Жива памет - проф. д-р. Кирил Григоров

(1909-1981)

История на УНСС

Проф. д-р. Кирил Григоров  е ректор на УНСС

в периода 1966-1972 г.

Първият декан на
Общоикономическия факултет
(1959-1960 г.)

Проф. д-р Кирил Григоров е основател и ръководител на катедра „Стопанска история“ (1952 – 1974 г.) и на катедра „Политическа икономия“ (1974 – 1976 г.). Заради приноса си към икономическата теория е обявен за „Заслужил деятел на науката“ през 1967 г. и награден с орден Кирил и Методий I степен и орден „Георги Димитров“.

Юбилейна сесия 50 години висше икономичско образование - 1971 г.

Проф. Кирил Григоров е роден през 1909 в София. През 1927 г. завършва Втора мъжка гимназия, по-късно право в Софийския университет „Св. „Климент Охридски“. Специализира социални науки и философия във Франция.

Той е основател и секретар на Научното социологическо дружество (1931 – 1938 г.). Работи в Софийския окръжен съд (1934 – 1944 г.). Главен секретар на Съюза на научните работници в България (1962 – 1976 г.) и негов заместник-председател (1976 – 1981 г.), както и председател на Съюза на икономистите (1972 – 1974 г.). Член на Изпълнителния съвет на Световната федерация на научните работници.

Спортен празник на ВИИ „Карл Маркс“ - 1971 г.

Автор на трудовете по история на икономическата мисъл, социология и др., сред които:

  • „История на икономическите науки“;
  • „Развитие на буржоазната икономическа мисъл в България между двете световни войни“ - 1960 г.;
  • „Единното индустриално общество. Маска и действителност“ - 1970 г.;
  • Български буржоазни икономисти за основните етапи в историята на икономическата мисъл - 1949 г.;
  • История на икономическите учения -  1956 г.; 
  • Обновление или криза: Социологически и социално-политически аспекти в съвременна буржоазна политическа икономия: Монография - 1979 г.;
  • Развитие на буржоазната икономическа мисъл в България между двете световни войни - 1960 г.;
  • Развитието на икономическата мисъл след Рикардо, (в съавторство) - 1948 г.

ФОТОГАЛЕРИЯ