Обновено: понеделник, 08 октомври 2012 10:30

Класиране за общежитие

Минимален бал нужен за получаване на еднопосочно разменно писмо за ТУ-София за студенти I курс ОКС”Бакалавър” – 5,32 включително.

Важно: Студентите могат да получат своите еднопосочни разменни писма в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” от 01.10 до 05.10.12 г.