Обновено: вторник, 03 октомври 2023 13:48

Важно за записаните новоприети студенти

        


Всички новоприети студенти задължително трябва да заявят

онлайн избираеми дисциплини за летен семестър на първи курс,

като е необходимо да ги подредят по низходящ ред.

Заявяването става през системата „Уеб-студент“ в периода

 от 18 септември до 6 октомври 2023 г.