Обновено: петък, 28 септември 2012 15:33

Класиране за общежитие

Класиране на кандидатствалите студенти за общежитие

 

            Допълнително класиране за общежитие през учебната 2012/2013 г. за студентите с минимален успех:

                                    I курс - ОКС „Бакалавър”– 5,38 включително;

                                    II курс - ОКС „Бакалавър”– 4,51 включително;

                                    III курс - ОКС „Бакалавър”– 4,69 включително;

                                    IV курс - ОКС „Бакалавър”– 4,73 включително.

 

Важно: Класираните студенти могат да получат своите настанителни заповеди в бл. 23 А – ниско тяло, Сектор „Настаняване” до 28.09.2012 г.

25.09.2012 г