Обновено: вторник, 28 август 2012 8:47

Такси

(в евро)

Подготвителен езиков курс

ОКС „бакалавър”

ОКС „магистър”

По български език

По английски език

Обучение на български език

Обучение на английски език

Специалност „Право”

Обучение на български език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

годишна

семестриална

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3000

 

 

1500

 

3300

 

1650

 

3300

 

1650

 

3800

 

1900

 

4000

 

2000

 

Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.

 

Таксите за обучение се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.