Обновено: вторник, 28 август 2012 8:47

Специалности

за учебната 2012/2013 г. за образователно-квалификационна степен „бакалавър“

 

І. Социология, антропология и науки за културата (Sociology, Anthropology and Humanities)

            1. Социология (Sociology)

ІІ. Политически науки  (Political Science)

 1. Политология (Politics)
 2. Международни отношения (International Relations)
 3. Европеистика (European Studies)

ІІІ. Обществени комуникации и информационни науки (Public Communications and Information Sciences)

 1. Медии и журналистика (Media and Journalism)

ІV. Право (Law)

 1. Право (магистър) Law

V. Администрация и управление (Administration and Management)

            1. Бизнес администрация (Business Administration)

            2. Публична администрация (Public Administration)

            3. Регионалоно развитие (Regional Development)

VІ. Икономика (Economics)

 1. Политическа икономия (Political Economy)
 2. Макроикономика (Macroeconomics)
 3. Икономика (Economics)
 4. Икономика на човешките ресурси (Economics of Human Resources)
 5. Застраховане и социално дело (Insurance and Social Protection)
 6. Икономическа социология (Economic Sociology)
 7. Прогнозиране и планиране (Forecasting and Planning)
 8. Маркетинг (Marketing)
 9. Икономика на индустрията (Economics of Industry)
 10. Бизнес икономика (Business Economics)
 11. Предприемачество  (Entrepreneurship)
 12. Аграрен бизнес  (Agrarian Business)
 13. Екоикономика  (Ecoeconomics)
 14. Икономика на недвижимата собственост (Real Estate Economics)
 15. Икономика на транспорта (Economics of Transport)
 16. Стопанска логистика (Business Logistics)
 17. Икономика на отбраната и сигурността  (Economics of Defence and Security)
 18. Икономика на търговията (Economics of Commerce)

- Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия”

            1. Бизнес информатика (Business Informatics)

            2. Икономика на съобщенията (Economics of Communications)

            3. Статистика и иконометрия  (Statistics and Econometrics)

- Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение”

            1. Международни икономически отношения (International Economic Relations)

            2. Интелектуална собственост (Intellectual Property)

            3. Икономика на туризма (Economics of Tourism)

- Поднаправление „Икономика с преподаване на английски език”

            1. МИО с преподаване на английски език (International Economic Relations)

            2. Икономика с преподаване на английски език (Economics)

            3. Финанси и счетоводство с преподаване на английски език (Finance and Accounting)

            4. Бизнес информатика с преподаване на английски език  (Business Informatics)

            5. Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език (Marketing and Strategic Planning)

- Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол”

            1. Финанси  (Finance)

            2. Счетоводство  (Accounting)

            3. Финансов контрол  (Financial Control)