100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 28 август 2012 8:47

Процедура за кандидатстване

  1. В срок до 1 октомври документите се подават в УНСС – сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” (централно фоайе). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или упълномощен от него представител.
  2. След като приеме документите, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в МОМН – дирекция „Висше образование”, за издаване на удостоверение в срок от един месец.
  3. След като получи удостоверението от МОМН, сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите” уведомява кандидатите, че могат да получат удостоверението си лично или от упълномощен от тях представител и да подадат документите си за издаване на виза „D”.
  4. Документи за издаване на виза „D” се подават в посолството на Р България в съответната държава, откъдето е кандидатът. Срокът за нейното издаване е един месец.
  5. След получаване на виза „D” кандидатите се записват в сектор „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите”, съответно в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка или за обучение в ОКС „бакалавър”.