Обновено: петък, 24 август 2012 14:46

УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места

УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места.

Свободните места ще се заемат от некласирани резерви с издържан изпит и кандидати с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити  в УНСС, отговарящи на условието за минимален входящ бал „добър“, формиран като средноаритметичен бал от балообразуващите оценки от дипломата за средно образование.

Кандидатите трябва да подадат нова плик-молба и диплома-оригинал в срок от 20 август до 24 август 2012 г.

Балът на кандидат-студентите от допълнителния  прием се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответните професионални направления/поднаправления.


Кандидат-студенти, които за първи път подават документи за участие в допълнителния прием и не са се явявали на конкурсен изпит в УНСС, заплащат такса в размер на 50 лв.


УНСС обявява допълнителен прием за попълване на отделни незаети места