Обновено: четвъртък, 02 март 2023 19:50

Проф. д-р Христина Балабанова

Проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет

в продължение на два последователни мандата

Проф. д-р Христина Балабанова е родена в Провадия през 1953 г. Завършва Първа езикова гимназия във Варна през 1972 и същата година е приета в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. След завършването му, изкарва 8 месечен стаж към Министерство на правосъдието за правоспособност и после работи в Булгартабак и Правния институт на БАН.

От началото на 1985 г. започва като асистент в катедра „Правни науки“ на УНСС. Последователно става старши асистент, главен асистент, през 1989 г. защитава  докторска дисертация на тема „Вътрешнослужебен административен акт“, от  1995 г. е доцент , а от 2002 г. е професор по административно право и процес.

Специализира в Русия (1986), Вюрцбург (1991), Хумболтовия университет в Берлин, Германия (1994), Виена, Австрия (1995, 1998); Университета „Аристотел“ – ЮФ, Солун (1996), Гърция (2004).

В УНСС е заемала следните ръководно-административните длъжности: декан I-ва степен (от 1994 г.), председател на Контролния съвет на УНСС (от 2003 г.) и ръководител на катедра „Публичноправни науки“.

Била е член на комисията на ВАК при МС, член на Постоянната Комисията  по правни, социални и военни  науки към НАОА, директор на школата  по МИО и бизнес към ИСК на УНСС и др.

Научните интереси на проф. Балабанова са в областта на административното право и процес; държавната администрация; държавната служба и местното самоуправление.

Лекционни курсове, които води са административно право (обща и специална част); правен режим на държавната служба; административно и финансово право; общинско право; основи на правото.

Има издадени над 70 публикации. Някой от тях са:

  • Местно самоуправление и местна администрация, С., 1994 г.;
  • Власт и организация, В., 2001 г.;
  • Административен контрол, С., 2004 г.;
  • Институцията министър в Република България,  С., 2009 г.;
  • Публични организации, С., 2013 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ