Обновено: петък, 17 март 2023 10:00

Проф. д-р Златка Сукарева

Проф. д-р Златка Сукарева 

е зам.-декан на Юридическия факултет в периода 1996-2000 г.,

заслужил професор на УНСС

Проф. д-р Златка Сукарева е родена през 1947 г. в Чепеларе. Завършва Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“ в Бургас. Дипломира се в Юридическия факултет на СУ , специалност „Право“ през 1970 г. Придобива научна степен доктор през 1987 г. специализира кооперирани доставки във Виенския университет през 1983 г.

Академичните длъжности, които е заемала в УНСС са асистент (1975), старши асистент (1979), главен асистент (1984), доцент (1991), професор (2002).

Ръководни длъжности в УНСС: ръководител на катедра „Частноправни науки“ 2000-2004 г. и научен секретар на катедра „Правни науки“ в периода 1985-1989 г.

Научните интереси на проф. Сукарева са в областта на гражданското (облигационно), търговско и потребителско право.

Лекционните курсове, които е водила са облигационно право, потребителско право, търговско право.

Има издадени 84 публикации. Някой от тях са:

  • Облигационно право. Извъндоговорни облигационни отношения, 1998 г.;

  • Облигационно право. Семинари, тестове, казуси, съдебна практика, в съавторство с проф. Т. Йосифова претърпяло 4 актуализирани издания: 2006, 2011, 2016 и 2020 г.;  
  • Гражданскоправна защита на потребителя, 2001 г.;
  • Общи условия на договора, 2002 г.;
  • Търговско право, (в колектив) 2005 г.; 
  • Търговско право (за икономисти), в колектив 2012 г.;
  • Потребителско право, 2015 г.;
  • Потребителско право, актуализирано и допълнено издание, 2022 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ