Обновено: сряда, 22 март 2023 10:06

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев

е бил зам.-декан на Промишлено-аграрния факултет,

заслужил професор на УНСС,

член на Съвета на старейшините на УНСС,

носител на Почетния знак на УНСС 

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев е родeн е в с. Хераково, Софийско, през 1945 г. Завършва ВИИ „Карл Маркс” (1973), специалност „Икономика на промишлеността”. Работил е в МНИПКИ „Минпроект” (1966-1973) като икономист – проучвател (икономически оценки на инвестиционни проекти), в НИС към ВИИ „Карл Маркс” (1973-1975) като научен сътрудник (анализи, прогнозиране и внедряване на проекти в химическата и металургичната индустрия), а от 1975 г. в УНСС като преподавател.

Специализира: количествени методи в икономиката – Висше бизнес училище, гр. Орхус, Дания (1978); изследване на операциите (1979 - 1981) и приложна информатика в научните изследвания (1989) – Отделение за следдипломна квалификация – ВИИ „Карл Маркс”; предприемачество, иновации и дребен бизнес – Висше бизнес училище (Хелзинки) и Център за дребен бизнес (Микели) (1986 – 1987); иновации, инвестиции, предприемачество – Делхийски университет и Университета „Джавахарлал Неру”, Индия (1990); общ и стратегически мениджмънт – Харвардски университет, САЩ (1992, 1993); капиталови пазари – Университета в Делфт, Холандия (1999) и Университета на Дъръм, Англия (1999); вътрешнофирмено обучение – Технически университет – гр. Орхус, Дания, (1997, 1998) .

Придобива научната степен „доктор” (1983) с тема на дисертационния труд: „Оценка и избор на производствени системи в химическата и металургичната промишленост”; „доктор на икономическите науки” (2001) с дисертация на тема „Фирмени инвестиции в нестабилна среда”; доцент (1988); професор (2002).

Изпълнявани академични длъжности: ръководител специалност „Икономика на индустрията” – Врачански стопански факултет (1991-1999 г.) и филиал „Икономика и управление – Хасково (2000-2010 г.); член на Академичния съвет на УНСС; член на Специализирания съвет по отраслова и фирмена икономика към ВАК (1999-2007 г.); член и председател на Научната комисия по икономически науки при ВАК. Главен редактор на сп. Икономически и социални алтернативи (2005-2016 г.) и сп. Economic Alternatives”  (2007-2016 г.).

Член е на Съюза на учените в България, на Асоциацията на завършилите Харвардската бизнес школа (HBSAA), на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление на индустрията, на Експертния съвет по иновации към Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и др. 

Чете лекционни курсове по икономика на предприятието, иновации в бизнеса, управление на инвестициите, диверсификация на индустриалния бизнес, управление на риска и др. в УНСС и други университети.  

Научните интереси на проф. Георгиев са в областта на мениджмънта на иновациите и инвестициите; икономика на предприятието; разработване и управление на проекти; диверсификация на индустриалния бизнес; управление на риска.

Има над 150 публикации, от които основните са:

  • Основи на инвестирането, 1995, 1999, 2013 г.;
  • Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, в съавторство, 1987, 2013 г.;
  • Растежът на фирмата, 2001 г.;
  • Икономика на предприятието, в съавторство, 2008, 2012 г.;
  • Управление на проектния риск, в съавторство, 2011, 2022 г.;
  • Economics of Еnterprise, в съавторство, 2012 г.

ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ